EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA: Nakup novih strojev - Mizarstvo Markelj

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA: Nakup novih strojev

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Operacija: Nakup opreme strojev in naprav

1. Projekt: Nakup nove poravnalke/debelinke SCM LINVINCIBILE FS 7, žage paketne razrezovalke KDT, CNC Nesting KDT, CNC Biesse 5 osni, robna lepilka SCM MD, drobilnik ROBUST

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

 

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

 

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

______________________________________________________________________

No Comments

Leave a Comment